STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/KH-PGDĐT 02/02/2018 Kế hoạch thực hiện tiếp công dân năm 2018 ...
2 36/KH-PGDĐT 08/09/2017 Kế hoạch Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2017, 2018 ...
3 202/PGDĐT-TCCB 08/09/2017 Hướng dẫn thực hiện một số công tác tổ chức đầu năm học 2017-2018 ...
4 32/KH-PGDĐT Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2017 ...
5 33/KH-PGDĐT 25/08/2017 Kế hoạch BDTX cấp Trung hoc cơ sở ...
6 30/KH-PGD 01/08/2017 Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2017 ...
7 TB 26/07/2017 Thông báo kết quả học sinh trúng tuyển vào trường phổ thông Dân tộc Nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán ...
8 Số: 158/PGDĐT-KH 20/07/2017 Hướng dẫn công tác chuẩn bị năm học 2017-2018 ...
9 Số: 16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục...
10 2017/KH-SGDDT 13/07/2017 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018. ...
11 Số: 22 /KH-PGD&ĐT Kế hoạch Hoạt động Hè năm 2017 – Ngành Giáo dục và Đào tạo ...
12 Số: 128/PGDĐT-KH chỉ tiêu kế hoạch phát triển năm học 2017-2018 ...
13 Số: 18/TB-PGDĐT 10/04/2017 Thông báo lịch trao đổi kế hoạch phát triển năm học 2017-2018 ...
14 Số: 88/PGDĐT-KH 03/04/2017 Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển năm học 2017-2018 ...
15 16/KH-PGDĐT 31/03/2017 Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2017 ...
16 Số: 13/KH-PGD&ĐT 01/01/1970 ...
17 Số: 14/KH-PGD&ĐT 01/01/1970 ...
18 Số: 59/KH-UBND 01/01/1970 ...
19 44/NQ-CP 01/01/1970 ...
20 29-NQ/TW 04/11/2013 ...

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO